leveringsvoorwaarden

prijzen en betalen:
Prijzen zijn inclusief 0% BTW.
De huurprijs en borg staat bij het kostuum/de accessoire vermeld.
De koopprijs staat bij het kostuum/de accessoire vermeld.
De verzendkosten staan op de website en bij uw bestelling vermeld en dienen door de huurder/koper te worden voldaan.
De betalingswijzen en onze bankgegevens staan op de website vermeld.
Bij huur dient u vóór verzending de huurprijs, borg en verzendkosten te hebben voldaan.
Bij koop dient u vóór verzending de koopprijs en verzendkosten te hebben voldaan.
Zolang de betaling niet is ontvangen behouden wij ons het recht voor het kostuums en accessoires zonder kennisgeving aan een ander te verhuren/verkopen.
Kostuums en accessoires worden voor de huurder gereserveerd op het moment dat de totale betaling of reserveringskosten door Sprookjesjurken zijn ontvangen en u van Sprookjesjurken via email de huur bevestiging met daarin de huurafspraken heeft ontvangen.
Met het plaatsen van de bestelling kunt u niet automatisch de bestelde artikelen claimen. Een en ander hangt af van onze voorraad en beschikbaarheid van het artikel. Pas als u van ons per email de bevestiging ontvangt dat uw bestelling is verwerkt of wordt/is verzonden, is de bestelling van kracht.
Indien het gereserveerde niet tijdig ter verzending kan worden aangeboden bij de vervoerder door omstandigheden ten gevolge van brand, wegblokkades, extreme weersinvloeden etc. of het gereserveerde is bij een vorige verhuring onherstelbaar beschadigd/niet tijdig teruggebracht, behoudt Sprookjesjurken zich het recht voor de reservering te beëindigen of een alternatief kostuum aan te bieden. Bij beëindiging zal een gedane betaling binnen 3 werkdagen worden teruggestort.
levertijd:
Artikelen zijn uit voorraad leverbaar, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij anders aan de klant gecommuniceerd.

annuleren:
Een huurbestelling/reservering kan zonder opgaaf van reden door de huurder worden geannuleerd per email. Als er geen (deel)betaling is ontvangen is annuleren kosteloos. Indien er is gereserveerd of betaald zullen er € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht bij de huurder. Is een bestelling reeds door Sprookjesjurken verstuurd, dan kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.
Een koopbestelling kan zonder opgaaf van reden door de huurder worden geannuleerd, tenzij er met uw toestemming/op uw verzoek artikelen zijn besteld bij de groothandel. Denk hierbij aan het bestellen van een groter aantal van een artikel dan beschikbaar was tijdens uw bestelling. Er wordt dan contact met u opgenomen en na uw goedkeuring worden er extra artikelen bij de groothandel besteld.

verzending en levering:
Verzending geschiedt via GLS (verder te noemen als de vervoerder).
Sprookjesjurken is niet aansprakelijk voor vertraging bij de vervoerder en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan voortvloeien.
Aan de leveringsplicht van Sprookjesjurken zal zijn voldaan als het gehuurde door de vervoerder is afgeleverd, waarbij als leveringsbewijs het track&trace rapport van de vervoerder geldt. Niemand thuis maar wel gepoogd af te leveren of aflevering bij buren/omwonenden, of postpakket ligt klaar op het postkantoor/depot/afhaalpunt om opgehaald te worden wordt gezien als aflevering.
Indien een pakket aantoonbaar (via de track&trace code én bevestigd door de vervoerder) zoek is geraakt bij de vervoerder en na onderzoek blijkt dat uw pakket niet meer geleverd kan worden door de vervoerder, ontvangt u van Sprookjesjurken het aankoopbedrag terug.
Sprookjesjurken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele (vervolg)schade.

overmacht:
Indien een bestelling niet tijdig ter verzending kan worden aangeboden bij de vervoerder door omstandigheden ten gevolge van calamiteiten binnen Sprookjesjurken of externe calamiteiten zoals brand, wegblokkades, extreme weersinvloeden etc. of het gereserveerde is bij een vorige verhuring onherstelbaar beschadigd/niet tijdig teruggebracht, zult u daarvan op de hoogte worden gesteld en behoudt Sprookjesjurken zich het recht voor de reservering te beëindigen of een alternatief kostuum aan te bieden. Bij beëindiging zal een gedane betaling binnen 3 werkdagen worden teruggestort.
Sprookjesjurken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (vervolg)schade.

reiniging:
De huurder mag het gehuurde niet (laten) reinigen. Sprookjesjurken draagt zelf zorg voor reiniging van het gehuurde.

retourzending:
Huurder dient het gehuurde op de vooraf aangegeven terugstuurdag (meestal daags na de huurdag) terug te sturen tenzij vooraf anders is overeengekomen. Indien het gehuurde later wordt teruggestuurd, zal er extra huur worden berekend. Dit zal met de borg worden verrekend.
De kosten voor het retoursturen dient de huurder zelf te voldoen bij de vervoerder van zijn keuze.                De huurder dient het afleverbewijs met track&trace te bewaren en indien nodig aan Sprookjesjurken te kunnen overhandigen totdat Sprookjesjurken heeft aangegeven de zending retour te hebben ontvangen.

teruggave borg:
Bij normaal gebruik en tijdig inleveren van het gehuurde stort Sprookjesjurken de volledige borg binnen 3 werkdagen na ontvangst van het gehuurde terug.
Extra huurdagen bij het later terugsturen dan de vooraf aangegeven terugstuurdag worden met de borg verrekend.
Schade aan het gehuurde wordt met de borg verrekend.
Onder schade wordt verstaan: scheuren van de stof, brand- en/of schroeivlekken, niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken, buitensporige vervuiling.
Tevens wordt onder schade verstaan het incompleet terugsturen van het gehuurde.
Bij onherstelbare/extreme schade zal door Sprookjesjurken het schadebedrag worden vastgesteld.

Huurkostuum(s) en huuraccessoire(s) blijven te allen tijde eigendom van Sprookjesjurken.

zichttermijn/ruilen/garantie van koopartikelen vindt u op onze website en in de algemene voorwaarden.

Wij leveren aan de particuliere klant (bestellen onder zakelijke condities niet mogelijk).